Διδακτικά αντικείμενα

Το διδακτικά αντικείμενα που υποστηρίζει το εργαστήριο Κατανεμημένων/Παράλληλων και Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης αναφέρονται σε προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και αφορούν τα θέματα:

Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις και Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Συστήματα και Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού, Διάχυτος Υπολογισμός, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Συστήματα και μέθοδοι Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Συστήματα και Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους, Επιχειρησιακή Έρευνα.